Członkowie


Sieradz
Imię i nazwisko: Paweł Osiewała
Funkcja: Prezydent Miasta
Adres: ul. Pl. Wojewódzki 1, 98-200 SieradzSieradz to jedno z najstarszych miast w Polsce. W źródłach pisanych pojawia się obok Gniezna, Krakowa i Wrocławia już w 1136 r. Od XIII do XV w. odbyło się w mieście 15 walnych zjazdów szlachty, w 6 przewodniczyli królowie polscy.W 1383 r., 1432 r. i 1445 r. na sieradzkich zjazdach szlachta decydowała o wyborze królów Polski. Byli to kolejno: Jadwiga, Władysław Warneńczyk oraz Kazimierz Jagiellończyk.

Po tym okresie świetności pozostały zabytki. Do najważniejszych należą: zespół podominikański z XIII w. złożony z klasztoru i kościoła św. Stanisława, kościół farny z XIV w., murowana kamienica mieszczańska z XVII w. oraz sieradzki Rynek, którego początki sięgają czasów średniowiecza.

Ważną częścią historii Sieradza są również znani sieradzanie. Do najwybitniejszych należą: Cyprian Bazylik – jeden z czołowych kompozytorów polskiego Renesansu oraz wybitny tłumacz dzieł łacińskich, Ary Szternfeld – pionier kosmonautyki i Antoni „Antoine” Cierplikowski – genialny stylista fryzjerski o międzynarodowej sławie.

Dzisiejszy Sieradz to 44-tysięczne miasto leżące nad rzeką Wartą, pełniące rolę ważnego ośrodka administracyjno-gospodarczego w województwie łódzkim. Przez miasto przebiegają trzy drogi krajowe. Do Warszawy, Poznania, Wrocławia czy aglomeracji śląskiej z Sieradza jest ok. 200 km. Od Łodzi dzieli miasto 60 km.