Członkowie


Kutno
Imię i nazwisko: Zbigniew Burzyński
Funkcja: Prezydent Miasta
Adres: ul. Piłsudskiego 18, 99-300 KutnoDoskonałe położenie geograficzne oraz uzbrojone w infrastrukturę techniczną tereny wchodzące w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sprawiają, że Kutno jest dziś w krajowej czołówce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.Obecnie w dzielnicy przemysłowej funkcjonuje ponad 30 firm krajowych i zagranicznych. Samorząd miejski stworzył tu znakomite warunki do inwestowania, co zgodnie podkreślają prezesi firm, które zdecydowały się ulokować swój kapitał w Kutnie. Zezwolenia na działalność w Podstrefie Kutno ŁSSE odebrało już 14 przedsiębiorstw. Zgodnie z deklaracjami firm całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 1 000 000 000 złotych. Efektem tego jest wyraźny spadek bezrobocia w powiecie kutnowskim oraz wzrost potencjału gospodarczego ziemi kutnowskiej.

Kutno to miasto często kojarzone z baseballem. Początki uprawiania tej dyscypliny sportowej sięgają 1984 roku. Obecnie w Kutnie zlokalizowane jest Europejskie Centrum Szkolenia Małej Ligi Baseballowej, do którego przyjeżdża młodzież z krajów Europy, Afryki i Azji. Centrum jest 17 hektarowym kompleksem sportowym, który składa się z dwóch stadionów, trzech boisk oraz zespołu internatów. W 2010 r., bezpośrednio przy Centrum Małej Ligi Baseballowej Miasto Kutno rozpoczęło budowę, wartego niemal 30 000 000 złotych, Aquaparku Kutno.