Uchwały

miesiąc:
Numer Uchwały Data
XVIII/1/16 w sprawie odwołania i wyboru Członka Zarządu Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 2016-01-18
XVIII/2/16 w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego na 2016 rok. 2016-01-18
XVII/4/15 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia ZGiPRŁ Powiatu Pabianickiego 2015-06-22
XVII/5/15 w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego na 2015 rok. 2015-06-22
XVII/1/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r 2015-06-22
XVII/2/15 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 2015-06-22
XVII/3/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi za 2014 rok. 2015-06-22
XVI/2/15 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu 2015-03-27
XVI/4/15 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej 2015-03-27
XVI/1/15 sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia ZGiPRŁ następujących Członków: Gminy: Ksawerów, Gminy: Tuszyn 2015-03-27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |