Walne Zebranie Członków

Przewodnicząca:
Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi