8 sierpnia 2016 Spotkanie Dyrektorów Biur OPOS
 
1 grudnia 2015 Zaproszenie na spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
 
22 września 2015 Zapraszamy na nieodpłatne seminarium „Wybrane aspekty gospodarki finansowej gmin”
Archiwum komunikatów
współpracujemy z
 

Wiadomości

 
Warszawa (17 marca 2017)

Nie ma wolności bez samorządności. Największe forum samorządowe ostatnich lat.

16 marca 2017 w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe.

- To największe zgromadzenie samorządowców ostatnich lat, ale wcześniej nie było takiej potrzeby – powiedział Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic. Samorządowcy nie zgadzają się na wprowadzane i zapowiadane przez rząd zmiany, szczególnie o charakterze ustrojowym, dlatego postanowili działać wspólnie i solidarnie.

W debacie uczestniczył również Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
i Prezes Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, który w pierwszym półroczy tego roku przewodzi prezydencji w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. 

 „Samorządowiec nie istnieje w przestrzeni publicznej bez zaufania lokalnej społeczności. Dlatego, to co teraz jest zapowiadane przez przedstawicieli strony rządzącej pod szyldem kadencyjności to ograniczenie samodzielności lokalnej społeczności w decydowaniu o wyborze osób mających pełnić funkcje organu wykonawczego. Chcemy aby nasz przekaz dotarł do wszystkich Polaków, te zmiany które proponuje rząd to ograniczane praw obywatelskich. Z góry narzucone, autorytarne zapisy odbierają możliwość powiedzenia „tak” lub „nie” danemu samorządowcowi” podkreśla Henryk Brzyszcz, który przewodzi prezydencji OPOS. 

Podczas spotkania nie tylko dyskutowano w gorącej atmosferze, ale przyjęto też Apel przedstawicieli środowisk samorządowych w obronie samorządności terytorialnej w Polsce oraz podpisano wypracowaną wspólnie Kartę Samorządności. Samorządy planują także uchwalać ten ostatni dokument w swoich miastach, powiatach i województwach.

Kolejną inicjatywą, która powstała w obliczu poczucia odpowiedzialności obywateli za państwo, jest powołanie Samorządowego Komitetu Protestacyjnego. Komitet ma sprawnie reagować na zmieniającą się rzeczywistość, planować w sposób skoordynowany różne akcje. - Powołanie Samorządowego Komitetu Protestacyjnego rozpoczyna naszą drogę w walce o prawa obywateli zapisane w Konstytucji. 27 maja podczas Dnia Samorządności wyjdziemy na ulice – podsumował spotkanie Paweł Adamowicz, członek Zarządu Unii Metropolii Polskich, prezydent Gdańska. W wielu wypowiedziach podkreślano, że za samorządem stoją ludzie, konkretni wyborcy, i są oni siłą tego ruchu.

Forum zostało zorganizowane przez 6 organizacji samorządowych: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unię Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unię Miasteczek Polskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

 

Pliki do pobrania: