8 sierpnia 2016 Spotkanie Dyrektorów Biur OPOS
 
1 grudnia 2015 Zaproszenie na spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
 
22 września 2015 Zapraszamy na nieodpłatne seminarium „Wybrane aspekty gospodarki finansowej gmin”
Archiwum komunikatów
współpracujemy z
 

Komunikaty

Zapraszamy na nieodpłatne seminarium „Wybrane aspekty gospodarki finansowej gmin” (22 września 2015)
Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie z województwa łódzkiego Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego oraz Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu zapraszają na nieodpłatne seminarium: „Wybrane aspekty gospodarki finansowej gmin”

Tuszyn, 9 października 2015 roku, godzina 10.30 Miejski Ośrodek Kultury, ulica Noworzgowska 20a

Adresaci szkolenia:

  • Seminarium skierowane jest do wójtów, burmistrzów oraz skarbników gmin.

Forma szkolenia:

  • Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie seminarium z wykorzystaniem technik audiowizualnych oraz elementami dyskusji.

Program szkolenia:

  1. Prawidłowe kształtowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Maciej Kiełbus;
  2. VAT od inwestycji gminnych w świetle znowelizowanych przepisów oraz najnowszego orzecznictwa – mec. Dominik Goślicki;
  3. Finansowanie zadań zleconych – Maciej Kiełbus;
  4. Wybrane zagadnienia opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości (zagadnienia materialne i procesowe) – mec. Dominik Goślicki;
  5. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych jako element taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Maciej Kiełbus

Prelegenci:

  • Mec. Dominik Goślicki– radca prawny w Dziale Prawa Podatkowego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów komunalnych, autor publikacji w czasopismach samorządowych;
  • Maciej Kiełbus– prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizujący się w obsłudze prawnej podmiotów komunalnych, ekspert ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych w zakresie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, autor publikacji w czasopismach samorządowych, redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo Dla Samorządu”, prelegent podczas licznych seminariów i szkoleń adresowanych do osób piastujących funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników samorządowych.

Serdecznie Państwa zapraszam,

Z poważaniem,
Henryk Brzyszcz

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

Ze względów organizacyjnych, uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w seminarium (miejscowość, imię;i nazwisko, funkcja) do dnia 28 września 2015 r. na adres:;

Pliki do pobrania: